ကိုဗစ်-၁၉ ၏ ရေထွက်ကဏ္ဍအပေါ် သက်ရောက်မှုများ ဆန်းစစ်ချက်

COVID-19 ၏ ငါးကဏ္ဍအပေါ် ထိခိုက်မှု အခြေအနေများအား သိရှိနိုင်ရန်အတွက် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းအခြေအနေများအား ဖြေကြားပေးခြင်းအားဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကူညီပေးပါရန် အထူးမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

စစ်တမ်းဖြေရန်အောက်ပါ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ